Kranio-sakrálna terapia (cranio=lebka , os sacrum =krížová kosť )je celostné , jemné , ale pritom účinné neinvazívne ošetrenie . Jemným dotykom vylaďuje kraniosakrálny rytmus , pulzujúci hlboko vo vnutri nášho fyziologického systému . Táté vnútorná hybná

  sila sa nazýva aj ,, primárne dýchanie " . Terapia prináša hlboké fyzickéi emocionálne uvoľnenie a súčasne aktivizuje  samoozdravné procesy organizmu . Je zameraná na harmonizáciu celej osobnosti , preto môže pomôcťkomukoľvek. Dôležité je , aby ošetrovaný chcel pomôcť sám sebe . 

Je vhodná ajpre tehotné ženy , pretože uvoľňuje psychiku i telo a mobilizuje množstvo prirodzených procesov tela pri nepostupujúcom pôrode , aj v období šestonedelia . 

V priebehu ošetrenia , ktorétrva cca 60-90 minút , leží oblečený klient na masážnom lehátkuna chrbte . Ošetrenie samotné spočíva v jemných dotykoch ,ktorými sa pôsobína kosti lebky , hrudnej , brušnej a pánvovej časti a na tých telesných štruktúrach, ktorých napätie ovplyvňuje stav ostatných orgánov . 

Kontraindikácie : 

intrakraniálne (vnútrolebečné) a intraspinálne (vnútromiešne ) krvácanie 

tumor , infekcia , hematómy a aneurizmy vrámci kraniosakrálneho systému 

akútne zlomeniny lebečnej kosti  , krížovej kosti , kostrče a chrbtice 

kompresia mozgua a miechy